Îmbunătățirea experienței dumneavoastră

Vă rugăm să rotiți dispozitivul

Politica de confidențialitate

Aceste informații sunt furnizate în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal.

Operatorul de date este:

Ecocontrolgsm Srl
Via Enrico Mattei, 89 - 91 - Zona Industriale A - 86039 Termoli (CB)
info@ecocontrolgsm.it
CIF: 01685830703

Natura conferirii

Furnizarea de date este opțională. Refuzul de a furniza datele va avea ca rezultat imposibilitatea de a fi contactat în scopurile stabilite mai jos. Furnizarea de date în scopuri de marketing este opțională și nu implică imposibilitatea de a fi contactat în celelalte scopuri.

Scopul prelucrării și temeiul juridic

  1. executarea obligațiilor care decurg din contractele încheiate cu operatorul și/sau îndeplinirea, înainte de încheierea contractului, a unor cereri specifice ale persoanei vizate;

  2. îndeplinirea obligațiilor care decurg din lege, din regulamente sau din legislația UE;

În ceea ce privește scopurile de la literele a) și b), vă informăm că prelucrarea și comunicarea datelor dvs. cu caracter personal de către operatorul de date nu necesită consimțământul dvs., deoarece o astfel de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din contractul propriu-zis și/sau pentru executarea serviciilor solicitate de dvs. înainte de încheierea contractului, precum și pentru respectarea obligațiilor legale.

Modalități de prelucrare a datelor

Datele colectate sunt prelucrate cu ajutorul unor instrumente informatice.

Sunt respectate măsuri de securitate adecvate pentru a preveni pierderea de date, utilizarea ilegală sau incorectă și accesul neautorizat.

Cine prelucrează datele dumneavoastră

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc la sediul menționat mai sus și este efectuată de către personalul desemnat.

Transfer de date

Datele vor fi transferate numai în interiorul UE.
Unele aplicații, cum ar fi Google Analytics și reCaptcha, pot fi transferate în afara UE.

Perioada de păstrare a datelor

Durata de păstrare a opțiunilor utilizatorilor în legătură cu modulele cookie este de șase luni, așa cum se prevede în această dispoziție.

Timpul de păstrare a modulelor cookie variază în funcție de tipul acestora. Pentru cookie-urile de profilare ale terților, pot fi consultate direct specificațiile de pe site-urile relevante.

Datele cu caracter personal prelucrate în scopuri de contact sau de afaceri vor fi prelucrate pentru perioadele de timp obligatorii stipulate de legile relevante.

Drepturile persoanelor vizate în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) 2016/679

Persoanele vizate au dreptul de a obține din partea operatorului de date, în cazurile prevăzute, accesul la datele lor cu caracter personal și rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării lor sau de a se opune prelucrării (articolul 15 și următoarele din regulament). Solicitările trebuie transmise operatorului de date la referințele indicate la începutul prezentei informări.

Dreptul de a reclama

Persoanele vizate care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care le privesc, efectuată prin intermediul acestui site, încalcă dispozițiile regulamentului, au dreptul de a depune o plângere la Garante, în conformitate cu articolul 77 din regulament, sau de a acționa în justiție (articolul 79 din regulament).

Confidențialitatea mea Agile
Acest site utilizează cookie-uri tehnice și de profil. Făcând clic pe Acceptare, autorizați toate modulele cookie de profilare. Făcând clic pe Refuz sau pe X refuzați toate modulele cookie de profilare. Făcând clic pe personalizare, puteți selecta ce module cookie de profilare să activați.