Îmbunătățirea experienței dumneavoastră

Vă rugăm să rotiți dispozitivul

Politica de confidențialitate și Legea privind cookie-urile pentru utilizatorii care consultă acest site în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) 2016/679

DE CE ACESTE INFORMAȚII

Informațiile de mai jos se referă la utilizarea datelor cu caracter personal și a modulelor cookie pe acest site web.

În ceea ce privește cookie-urile, se face către utilizator/navigator în aplicarea prevederilor Garantei pentru protecția datelor cu caracter personal din 10 iunie 2021 "Orientări privind cookie-urile și alte instrumente de urmărire" și în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul UE 2016/679 pentru protecția datelor cu caracter personal.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (denumit în continuare "Regulamentul"), această pagină descrie modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal ale utilizatorului/navigatorului atunci când utilizează serviciile site-ului web și cum pot fi contactate și obținute datele cu caracter personal ale utilizatorului, în deplină conformitate cu articolul 13 din Regulamentul UE 2016/679 pentru protecția datelor cu caracter personal, referitoare la utilizatorii care consultă aceste site-uri web accesibile prin mijloace electronice la următoarele adrese:

Pagina de start

Aceste informații nu se referă la alte site-uri, pagini sau servicii online care pot fi accesate prin intermediul unor linkuri hipertext care pot fi publicate pe site-uri, dar care trimit la resurse din afara acestor domenii.

OPERATOR DE DATE

În urma consultării site-urilor enumerate mai sus, pot fi prelucrate date referitoare la persoane fizice identificate sau identificabile.

Operatorul de date este:

Ecocontrolgsm Srl
Via Enrico Mattei, 89 - 91 - Zona Industriale A - 86039 Termoli (CB)
info@ecocontrolgsm.it
CIF: 01685830703

TIPURILE DE DATE PRELUCRATE ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII

Caracteristici tehnice de navigare

Date de navigație

Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru operarea acestui site dobândesc, în cursul funcționării lor normale, anumite date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe internet.

Această categorie de date include, fără a se limita la acestea, adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor și terminalelor utilizate de utilizatori, adresele URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) ale resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite cererea către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului dat de server (succes, eroare etc.) și alți parametri referitoare la sistemul de operare și la mediul informatic al utilizatorului.

Aceste date, necesare pentru utilizarea serviciilor web, sunt, de asemenea, prelucrate în scopul:

  • obținerea de informații statistice privind utilizarea serviciilor (paginile cele mai vizitate, numărul de vizitatori pe interval orar sau pe zi, zonele geografice de origine etc.);

  • să monitorizeze buna funcționare a serviciilor oferite.

Datele de navigare nu persistă mai mult decât este strict necesar și sunt șterse imediat după agregarea lor (cu excepția cazului în care autoritățile judiciare trebuie să constate infracțiuni penale).

Date comunicate de utilizator

Trimiterea opțională, explicită și voluntară de mesaje la adresele de contact ale operatorului de date, precum și completarea și transmiterea formularelor de pe site, implică achiziționarea datelor de contact ale expeditorului, necesare pentru a răspunde, precum și a tuturor datelor cu caracter personal incluse în comunicări.

Informații specifice vor fi publicate pe paginile site-urilor operatorului create pentru furnizarea anumitor servicii.

Cookie-uri și alte sisteme de urmărire

Pe acest site sunt utilizate următoarele cookie-urisunt utilizate pe acest site web în scopul asigurării unei bune utilizări a conținutului site-ului.

Site-ul utilizează cookie-uri tehnice și de sesiune (nepermanente) strict limitate la ceea ce este necesar pentru o navigare sigură și eficientă a site-ului. Stocarea cookie-urilor de sesiune în terminale sau browsere este sub controlul utilizatorului, în timp ce pe servere, la sfârșitul sesiunilor HTTP, informațiile referitoare la cookie-uri rămân înregistrate în jurnalele de serviciu, cu durata de stocare strict necesară pentru funcționarea corectă.

Funcționarea bannerelor

Bannerul de gestionare a confidențialității activat pe acest site nu permite activarea niciunui cookie de profilare înainte ca utilizatorul să își dea consimțământul. În cazul în care utilizatorul face clic pe butonul de consimțământ, toate cookie-urile de profilare vor fi activate. Dacă, pe de altă parte, utilizatorul decide să facă clic pe butonul de personalizare, acesta își va personaliza opțiunile și va decide ce cookie-uri de profilare să activeze. Dacă acesta face clic pe butonul de respingere sau pe X-ul din dreapta sus a bannerului, nu se va activa niciun cookie de profilare.

Alegerile utilizatorului vor fi stocate timp de șase luni prin intermediul unui cookie tehnic care va fi instalat pe dispozitivul utilizat de utilizator pentru a accesa site-ul. Este important de explicat faptul că, dacă utilizatorul schimbă dispozitivul, poate de la un computer la un telefon mobil, alegerile nu vor fi găsite pe noul dispozitiv, din motive tehnice, și, prin urmare, vor trebui selectate pe noul dispozitiv.

Alegerile utilizatorului pot fi modificate în orice moment prin accesarea panoului de control de la pictograma de control al confidențialității. Noua configurație va avea o durată de șase luni.

Cookie-urile de profilare ale terților sunt utilizate pe site, după cum se detaliază mai jos.

Ce cookie-uri sunt instalate pe acest site?

Sunt instalate următoarele cookie-uri:

Matomo (în incintă)

Matomo (On Premise) este un software statistic utilizat de acest site web pentru a analiza datele în mod direct și fără ajutorul unor terțe părți.

Facebook Remarketing

Facebook Remarketing este un serviciu de remarketing și targetare comportamentală furnizat de Facebook Ireland Ltd. Acest serviciu este utilizat pentru a conecta activitatea acestei Aplicații cu rețeaua de publicitate Facebook.

Locul de prelucrare: Irlanda - Politica de confidențialitate

TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRARE

Datele cu caracter personal indicate pe această pagină sunt prelucrate de către Operatorul de date în cadrul prestării serviciilor furnizate de site și, ulterior, în cazul în care site-ul însuși solicită acest lucru, prin obligații contractuale sau legale.

În cazul în care există secțiuni speciale pentru abonarea la buletinul informativ sau servicii de marketing, acestea vor fi gestionate prin informații specifice.

FURNIZAREA OPȚIONALĂ DE DATE

În conformitate cu măsura din 10 iunie 2021 "Linii directoare privind modulele cookie și alte instrumente de urmărire", utilizatorul site-ului este liber să autorizeze sau să nu autorizeze modulele cookie de profilare în funcție de alegerea și voința sa liberă. În unele cazuri, cum ar fi cookie-ul reCaptcha de la Google, blocarea unui astfel de cookie de profilare vă împiedică să vă puteți trimite cererea prin intermediul formularelor de captare a datelor. Dacă este necesar, va fi posibil fie să reactivați cookie-ul din preferințele de confidențialitate, fie, dacă decideți să păstrați blocarea cookie-ului, să trimiteți o astfel de cerere prin e-mail.

În afară de ceea ce a fost specificat pentru datele de navigație, utilizatorul este liber să furnizeze datele personale indicate în formularele de cerere de pe site-uri sau, în orice caz, indicate în contactele cu structurile pentru a solicita trimiterea buletinului informativ, a materialelor informative sau a altor comunicări.

Dacă nu le furnizați, poate fi imposibil să obțineți ceea ce ați solicitat.

INTERES LEGITIM

Operatorul nu se bazează pe un interes legitim în prelucrarea datelor cu caracter personal decât pentru protecția propriilor drepturi.

MODUL DE TRATAMENT

Datele cu caracter personal sunt prelucrate prin mijloace automatizate pentru perioada strict necesară pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate.

Sunt respectate măsuri de securitate specifice pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea ilegală sau incorectă și accesul neautorizat.

DESTINATARI DE DATE

Destinatarii datelor colectate în urma consultării site-urilor enumerate mai sus sunt următoarele persoane desemnate de către operator, în conformitate cu articolul 28 din regulament, ca împuterniciți de prelucrare a datelor. Lista completă a procesatorilor de date este disponibilă la sediul operatorului și poate fi solicitată prin e-mail.

Datele cu caracter personal colectate sunt, de asemenea, prelucrate de către personalul însărcinat cu prelucrarea, care acționează pe baza unor instrucțiuni specifice date cu privire la scopurile și metodele de prelucrare.

TRANSFER DE DATE

Datele vor fi transferate numai în interiorul UE.
Unele aplicații, cum ar fi Google Analytics și reCaptcha, pot fi transferate în afara UE.

PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR

Durata de păstrare a opțiunilor utilizatorilor în legătură cu modulele cookie este de șase luni, așa cum se prevede în această dispoziție.

Timpul de păstrare a modulelor cookie variază în funcție de tipul acestora. Pentru cookie-urile de profilare ale terților, pot fi consultate direct specificațiile de pe site-urile relevante.

Datele cu caracter personal prelucrate în scopuri de contact sau de afaceri vor fi prelucrate pentru perioadele de timp obligatorii stipulate de legile relevante.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE EX ART. 15 UE 2016/679

Persoanele vizate au dreptul de a obține din partea operatorului de date, în cazurile prevăzute, accesul la datele lor cu caracter personal și rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării lor sau de a se opune prelucrării (articolul 15 și următoarele din regulament). Solicitările trebuie transmise operatorului de date la referințele indicate la începutul prezentei informări.

DREPTUL LA PLÂNGERE

Persoanele vizate care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care le privesc, efectuată prin intermediul acestui site, încalcă dispozițiile regulamentului, au dreptul de a depune o plângere la Garante, în conformitate cu articolul 77 din regulament, sau de a acționa în justiție (articolul 79 din regulament).

Confidențialitatea mea Agile
Acest site utilizează cookie-uri tehnice și de profil. Făcând clic pe Acceptare, autorizați toate modulele cookie de profilare. Făcând clic pe Refuz sau pe X refuzați toate modulele cookie de profilare. Făcând clic pe personalizare, puteți selecta ce module cookie de profilare să activați.